Zeka ve Algı Testleri
WISC-R VE WISC-4 (6-16 yaş arası uygulanır)

Her iki test de çocuğun ve ergenin zeka gelişim seviyesini anlamak; dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğünü tespit etmek için uygulanır. Uygulanış süresi 90 ile 120 dk. arasında değişmektedir. WISC-4, WISC-R’ın yenileniş, güncellenmiş halidir.

Hizmetler Sayfasına dön…