Uzman Psikolog Özlem Kılıç
Uzman Psikolog Özlem Uca Kılıç, 2011 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Psikoloji Bölüm Başkanlığı’nda öğrenci asistanlığı yaptı. Lisans eğitimi dönemsel stajlarını Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, GATA Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı Psikiyatri Polikliniği ve Yataklı Servis’inde tamamladı. 2011 yılında Ankara’da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde Aile ve Eğitim Danışmanı olarak hizmet verdi.

İstanbul’a geldiği 2012 yılında, Prof. Dr. Burak Tatlı’nın kuruculuğunu yaptığı Burak Tatlı Akademia’da “Çocuklarda Nörolojik Bozuklukların Neden Olduğu Psikolojik Rahatsızlıklar” üzerine aile ve çocuk çalışmaları yaptı. 2013 yılında Jale Kerimol Jahnson’dan “Bağımlılık”; Dr. Jaswant Guzder’den “Bağlanma ve Bağlanmaya Bağlı Psikopatolojiler ve Aile Temelli Değerlendirme”; Dr. Radhika Santhanam’dan “Öyküsel Terapi ve Travma Müdahale” ve Dr. Sadeq Rahimi’den “Psikanalizde Yeni Yaklaşımlar” eğitimlerini aldı.

Klinik psikoloji alanındaki uzmanlığını Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tamamladı ve Piaget’in “An Inventory of Piaget’s Developmental Task” testinin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışmasını yüksek lisans tezi olarak hazırladı. Klinik çalışmalarını, eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan almış olduğu Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yöntemiyle yürütmekte ve Anksiyete Bozuklukları, Depresyon, Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi ve Aile Danışmanlığı üzerine yoğunlaşarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca çatısı altında çalışmaya devam ettiği Deruni Araştırma Enstitüsü’nde Eğitim Sorumlusu ve psikolog olarak görev almaktadır.

Deruni Danışmanlık Merkezi’nde bireysel görüşmeler yapmaya ve İstanbul’un çeşitli yerlerinde eğitim/seminerler vermeye devam etmektedir.