MMPI ( Minnesota Multiphasic Personality Inventory )
Türkiye’de ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir. İnsanın kişilik yapısını ve psikopatolojisini belirlemeye yardımcı olan bir testtir. Depresyon, hastalık hastalığı, histeri, psikotik sapma, cinsel tercih ve eğilimler, şüphecilik, saplantı-takıntı, şizofreni, hipomani, sosyal içe dönüklük gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.

MMPI tanı koymanın dışında, bireyin psikolojik özellikleriyle ilgili de bilgi verir. Bunlar, kişinin kaygı sorunları, ailevi problemleri, işle ilgili sorunları, öz güven, ilişki sorunları gibi alanlarda bilgi verir.

Aynı zamanda işe alımlarda da kullanılan bir testtir. Tanısal ve psikolojik problemlerinin tespiti dışında bireyin nasıl bir kişi olduğuna dair de bilgi vermektedir.

Hizmetler Sayfasına dön…