Çocuk-Ergen Terapisi
Çocuk ve ergen terapisini diğer terapilerden ayıran en önemli nokta çocuğun ya da gencin kendi talebiyle gelmesi yerine gözlemlenmiş problemleri nedeniyle ailesi tarafından getirilmesidir.

Çocukluk dönemi kişilik özelliklerinin yapılandığı önemli bir dönemdir. Çocuk terapisinde ana hedef, var olan veya gelişebilecek problemlerin çözülmesinde hem çocuğa hem aileye destek olmaktır.

Çocuk psikologlarının terapide çalıştıkları alanlara örnek olarak; kardeş kıskançlığı, yakın/ebeveyn kaybı, boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri, uyku problemleri, tuvalet alışkanlığı kazandırma, tırnak yeme, davranış bozuklukları, okul problemleri, yemek yemek istememe, çocukluk korkuları, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve özgüven problemleri gösterilebilir.

Ergenlik dönemi ise çok sancılı ve fırtınalı bir dönemdir. Bu dönemde genç, hem fiziksel hem duygusal ve ruhsal birçok değişimi bir arada yaşar. Bazı ergenler içe kapanırken bazıları agresif davranışlar gösterme eğiliminde olurlar. Her iki durumda da müdahale ve destek alınması gerekir.

Ergen terapisinde kimlik bunalımı, akademik sorunlar, duygu durum değişikliği, özgüven, aile içi iletişim problemleri, sağlıklı akran ilişkileri oluşturma , davranış sorunları, dikkat problemleri ve birçok noktada yardımcı olunur.

Hizmetler Sayfasına dön…