Çocuk Alanında Kullanılan Terapi Teknikleri
Oyun Terapisi
Oyun terapisi, çocukların güvenli bir ortamda kendi duygularını fark edebilme, sorunlarını anlamlandırabilme ve çözüm geliştirmelerine yardımcı olan bir tekniktir.

Kum Tepsisi Terapisi
Çocuğun değişik minyatürler aracığıyla bilinçaltında işlenmemiş sorunlarını bilinç düzeyine getiren ve o sorunlarla tekrar çalışma imkanı sağlayan bir terapi tekniğidir.

Filial Terapi
Oyun aracılığı ile anne-baba-çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir terapi yöntemidir. Anne ve babanın, çocuğu ile duygusal bağ kurarak onların ihtiyaç ve problemlerini anlama; bu ihtiyaç ve problemlere çözüm getirme imkanı tanır.

Kukla Terapisi
Kuklalar aracığı ile çocuğun kendi sorunlarını fark etmesine ve sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olan bir tekniktir.

Theraplay
Theraplay, terapistin aktif olarak yönlendirdiği çocuk ve ebeveynin oyun sürecine dahil olduğu bir oyun terapisi yöntemidir. Ebeveyn-çocuk ilişkisinde bağlılık, yapı, besleme, mücadele olarak belirlenen 4 temel özelliğe odaklanır. Terapist, ebeveyn-çocuk ilişkisini bu 4 özellik açısından değerlendirir ve desteklenmesi gerektiğini düşündüğü alanlara yönelik oyunlar planlar.

EMDR
Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme yöntemidir. Çocuğun hayatında yaşadığı büyük ve küçük travmalar beyinde çözülmemiş bir şekilde depolanır. Göz hareketleri aracılığı ile bu çözülmemiş travmalar harekete geçirilir ve çocuğun bu travmatik anıyı daha sağlıklı bir şekilde işlemleyip tekrar depolanmasını sağlar.

Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel davranışçı terapi, bir olay yaşadığımızda bu olaya karşı gelişen düşüncelerin duygu ve davranışı etkilediğini söyler. Çocuğun işlevsel olmayan düşünceleri ile çalışarak, daha işlevsel olan yeni düşüncelerin inşa edilmesini sağlar. Böylece çocuğun, bu işlevsel düşünceleri arttıkça buna bağlı olarak duygu ve davranışları da işlevsel olacaktır. Bu sayede daha sağlıklı bir yaşam sürecektir.

Nörogelişimsel Terapi
Dr. Mel Levine, insan zihninin 8 nörogelişimsel sistemden oluştuğunu ifade eder. Bu alanlar: Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekânsal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemidir.

Dr. Levine’e göre, çocuğun güçlü olduğu ve gelişmesi gerektiği alanlar belirlenip, bu alanlar üzerine psiko-eğitsel çalışmalar yapılır. Ayrıca kurumumuzda Disleksi, disgrafi, diskalkuli gibi öğrenme güçlü alanlarında psiko-eğitsel çalışmalar da yapılmaktadır.

Hizmetler Sayfasına dön…