Bireysel Terapi
Bireysel Terapi, terapistin danışanıyla birebir ilgilendiği seansları kapsar. Danışanın bireysel problemleri için başvurulan temel yöntemlerden biridir.

Bu terapi yöntemi kendi dünyanızı, neyi neden yaptığınızı keşfedip duygu durumunuzu kavramanıza; kendinizi daha iyi anlamanıza ve içsel değişimlerinizi fark etmenize yardımcı olacaktır. Terapi ışığında hayattaki hedeflerinizi, isteklerinizi, amaçlarınızı belirleyebilir ve yaşam kalitenizin artmasını sağlayabilirsiniz.

Hangi terapi modelinin uygulanacağı, terapi süresinin uzunluğu ve diğer sağlık alanlarından destek alınıp alınmayacağı kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kurumumuzda terapi hizmetleri alanında uzman klinik psikologlar tarafından verilmektedir.

Bireysel terapi

  • Korku, öfke, kaygı, yas gibi duygular ile baş edebilme
  • Kendilerini engelleyen davranışları değiştirme
  • Kendi hayatları ile alakalı olumlu/olumsuz hayat deneyimlerini inceleme
  • Özgüven eksikliğinin giderilmesi ve problem çözme becerilerinin artırılması
  • Geçmişten gelen acıları dindirme
  • iletişim ve ilişki kurma yetkinliklerini geliştirme
  • Gelecek ile ilgili hedefleri belirleme vb. birçok noktada kişilere yardımcı olmaktadır.

Hizmetler Sayfasına dön…