Bilişsel Davranışçı Terapi
Her ne kadar hayatın içindeki olaylar ve kişiler bizi etkiliyor gibi düşünsek de aslında bizi, olayları veya kişileri yorumlama şekillerimiz etkiler. Fakat bazı anlarda “koşulları yorumlama şekli” dediğimiz düşüncelerimiz, zihnimize o kadar hızlı girer ve çıkar ki bunu neredeyse fark edemeyiz. Elimizde kalan ise yaşanılan olayın veya kişinin üzerine düşüncelerimizin bıraktığı duygu ve davranışlar olur. Bu yüzden genellikle nasıl hissettiğimize veya nasıl davrandığımıza odaklanırız. Oysa ki bizim hislerimizi ve davranışlarımızı şekillendiren; geçmişimiz, gün içindeki yaşadıklarımız, inançlarımız ve modumuz ile şekillenen düşüncelerimizdir.

BDT yöntemi bu savı temel alarak danışanın duygu ve davranışının arka planında rol oynayan düşünceleri ele alır ve yeni yorumlama metotlarını bireye aktarmayı hedefler. Çünkü kişiler geçmişlerinde oluşturmuş oldukları temel inançlarla kendilerini ve dış dünyalarını yorumlarlar. Düşüncelerin yeni yorumu yeni duygu ve yeni davranışlar demektir. Sorunlara çözüm üretmek yerine danışanın işlevsel olmayan ve hayatında sorunlar yaşamasına engel olan düşünce kalıplarını ele alarak, danışanın kendi hayat bilgisi ile yeni öğrendiği bilgileri yorumlama sürecini gözetir.

BDT yönteminde iki tane uzman vardır. Birisi işinin uzmanı olan danışman diğeri ise kendi hayatının uzmanı olan danışan. Bu iki uzman seanslar başladığında ulaşmak istedikleri hedefi belirler ve danışan seanslarda aktif iş birliği sorumluluğunu üstlenirken danışman da ona özel yöntemi belirleme sorumluluğunu üstlenir. Bu sebeple danışmanlık süreci oldukça interaktif seyreder.

Hizmetler Sayfasına dön…